ข้อมูลร้าน Health Up Lotus อุดร หมากแข้ง

จังหวัด: อุดรธานี

เขต/อำเภอ: เมืองอุดรธานี

ที่อยู่: 499/117 หมู่ 7 ซ.บ้านโพนพิบูลย์ ต.หมากแข้งอ.เมืองอุดรฯ จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-326-315