ข้อมูลร้าน Health Up Lotus เชียงใหม่

จังหวัด: เชียงใหม่

เขต/อำเภอ: เมืองเชียงใหม่

ที่อยู่: 132 หมู่ 1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์: 053-807-537