ข้อมูลร้าน Health Up Sun Towers

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

เขต/อำเภอ: จตุจักร

ที่อยู่: อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้นG ห้อง 106 A ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์: 02-617-7919