ข้อมูลร้าน Health Up Tops Central กาดสวนแก้ว

จังหวัด: เชียงใหม่

เขต/อำเภอ: เมืองเชีียงใหม่

ที่อยู่: เลขที่ 21 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์: 053-894040