ข้อมูลร้าน Health Up Tops Central หาดใหญ่

จังหวัด: สงขลา

เขต/อำเภอ: หาดใหญ่่

ที่อยู่: 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์: 074-339655