ข้อมูลร้าน Health Up Tops Central อุบล

จังหวัด: อุบลราชธานี

เขต/อำเภอ: เมืองอุบลราชธานี

ที่อยู่: 311 หมู่ 7 ต. แจระแม อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์: 045-422-304