ข้อมูลร้าน Health Up Tukcom อุดร 2

จังหวัด: อุดรธานี

เขต/อำเภอ: เมืองอุดรธานีี

ที่อยู่: 71/29 ชั้น G ถ.ดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์: 042-247950