สินค้า

OMG Cordy-1
OMG Vitaliv

การันตีสินค้ารางวัลคุณภาพ

AEC Quality Awards 2016

AEC Quality Awards 2016 / 25 มิถุนายน 2016

op Brand Awards 2016

Top Brand Awards 2016 / 3 กันยายน 2016

Best Billion Business Award 2016

Best Billion Business Award 2016 / 17 กันยายน 2016