สินค้า

OMG 30 Capsule
OMG Sense Men Serum
OMG Oyster Plus
OMG Ginkgo Plus L-Tyrosine
OMG Zinc Amino Acid
OMG L-Arginine Plus
OMG L-Carnitine Plus

การันตีสินค้ารางวัลคุณภาพ

AEC Quality Awards 2016

AEC Quality Awards 2016 / 25 มิถุนายน 2016

op Brand Awards 2016

Top Brand Awards 2016 / 3 กันยายน 2016

Best Billion Business Award 2016

Best Billion Business Award 2016 / 17 กันยายน 2016