ข้อมูลร้าน

จังหวัด: อุบลราชธานี

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต

เบอร์โทรศัพท์: 0-4548-2194

เวลาเปิด – ปิด:  08.00 – 22.00 น.