ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน

เบอร์โทรศัพท์: 0-2347-0596

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.