ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นครสวรรค์์

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต

เบอร์โทรศัพท์: 0-3838-7829

เวลาเปิด – ปิด:  10.00 – 22.00 น.