ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นครสวรรค์

ที่อยู่: ชั้น 2 บิ๊กซี สาขานครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์: 0-5633-2021

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.