ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ภูเก็ต

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขากมลา

เบอร์โทรศัพท์: 0-7638-5798

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.