ข้อมูลร้าน

จังหวัด: บุรีรัมย์

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์

เบอร์โทรศัพท์: 0-44110-164

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.