ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: หมู่บ้านพระปิ่น 3 นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 0-2903-0189

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.