ข้อมูลร้าน

จังหวัด: อุบลราชธานี

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาพิบูลมังสาหาร

เบอร์โทรศัพท์: 045-441-013

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.