ข้อมูลร้าน

จังหวัด: พิษณุโลก

ที่อยู่: ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์: 0-5522-1183

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.