ข้อมูลร้าน

จังหวัด: สมุทรปราการ

ที่อยู่: 227/20 ม.5 ต.บางเมือง สมุทรปราการ 10276

เบอร์โทรศัพท์: 0-2703-0160

เวลาเปิด – ปิด:  07.00 – 23.00 น.