ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ร้อยเอ็ด

ที่อยู่: ชั้น 2 บิ๊กซี

เบอร์โทรศัพท์: 0-4362-4731

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.