ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสวนหลวง

เบอร์โทรศัพท์: 0-2328-1210

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.