ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต

เบอร์โทรศัพท์: 0-7553-5515

เวลาเปิด – ปิด:  08.00 – 22.00 น.