ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาสุขาภิบาล 1

เบอร์โทรศัพท์: 0-2519-0961

เวลาเปิด – ปิด:  10.00 – 22.00 น.