ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นนทบุรี

ที่อยู่: หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดกู้

เบอร์โทรศัพท์: 0-2963-0119

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 23.00 น.