ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ชั้น 2 บิ๊กซี

เบอร์โทรศัพท์: 0-2947-6007

เวลาเปิด – ปิด:  10.00 – 22.00 น.