ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กาญจนบุรี

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาท่าเรือ

เบอร์โทรศัพท์: 0-3456-2640

เวลาเปิด – ปิด:  08.00 – 22.00 น.