ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: ชั้น 1 บิ๊กซีมาร์เก็ต สาขาเคหะร่มเกล้า

เบอร์โทรศัพท์: 0-2329-9142

เวลาเปิด – ปิด:  09.00 – 22.00 น.