ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ชลบุรี

ที่อยู่: 55/88-55/89 หมู่ที่ 1 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050092