ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 735/3 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050024