ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 64/98 หมู่ที่ 6 อาคาร10 ชั้นที่1 ห้อง107 ถนนประดิษฐิ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049976