ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ปทุมธานี

ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 3 คลองหลวง ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050078