ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 125 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049978