ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 59 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050037