ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 669 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049971