ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 1245 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050039