ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 98,98/1-98/3 หมู่ที่ 4 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050040