ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 458-458/1,458/2 ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050041