ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 2 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050029