ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 29/1 ห้อง F 2/9 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050028