ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 19 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050031