ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 2539 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049973