ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 371 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050025