ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 278 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050026