ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 189/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050027