ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 96 หมู่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050059