ข้อมูลร้าน

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: 88/9 หมู่ที่ 6 แขวงหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์: