ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 1091 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050020