ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 234/2 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049975