ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 1522 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049974