ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 144 หมู่ที่ 2 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049981