ข้อมูลร้าน

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 15 ถนนพัฒนาการคูขวาง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049982